Oferta UniCredit

Creditul ipotecar si imobiliar:

STANDARD/PLUS/PRO: pentru constructie, modernizare, extindere si / sau finalizare locuinte si case de vacanta in Romania

Ce suma pot obtine si in ce moneda?

Valoarea imprumutului variaza intre minimum 15.000 RON, respectiv 5.000 EURO / USD* si maximum 1.000.000 RON, respectiv 250.000 EURO / USD*. Puteti primi acest credit in RON, EURO sau USD*.

* Creditele in USD se acorda doar in cazul creditului ipotecar/imobiliar STANDARD.

Pe ce perioada pot contracta imprumutul?

Perioada pe care se poate obtine creditul imobiliar si ipotecar STANDARD, PLUS si PRO variaza astfel:
· Constructie, extindere, finalizare imobil: 2 – 25 de ani
· Modernizare imobil: 2 – 5 ani

Dobanzi:
Pentru lei:
STANDARD: 14%/an,variabila
PLUS: 9,5%/an,variabila
PRO: 5,95%/an,variabila

EURO/USD:
STANDARD: 9%/an,variabila
PLUS: 7,5%/an,variabila
PRO: 5,95%/an,variabila

Comisioane:
Comision de acordare:
STANDARD:- 1,8% flat(min,200 euro)
PLUS: – 2% flat(min,200 euro)
PRO : – 2% flat(min,200 euro)
Platibil o singura data la acordarea creditului,perceput asupra sumei totale.
Comision de analiza:
STANDARD:15 EURO
PLUS: 15 EURO
PRO: 15 EURO
Comision de rambursare anticipata:
STANDEARD:- 2%
PLUS: – 3%
PRO: – 2%
Din suma rambursata in avans.
Comision de mentenanta:
STANDARD:-
PLUS: -15 EURO/luna
PRO: -0,5%/luna pentru lei
-0,2%/luna pentru creditele in euro,calculat la soldul creditului.
Comision risc valutar:
STANDARD:-
PLUS: -1%,platibil o singura data la acordarea creditului perceput asupra sumei totale. PRO: –

Pentru detinatorii de pachete de produse si servicii Comodo, Allegro sau Presto comisionul de acordare este de 1,7% flat pentru varianta Standard si 1.8% pentru varianta Plus si PRO (minimum 200 EURO) perceput in momentul acordarii creditului.

In cazul creditelor acordate in vederea realizarii constructiei / finalizarii constructiei se acorda o perioada de gratie de pana la 6 luni, in care se plateste doar dobanda aferenta sumelor utilizate.

Ce garantii sunt necesare pentru obtinerea unui credit?

– Ipoteca pe imobilul finantat sau ipoteca pe un alt imobil proprietate a solicitantului de credit sau a unei terte persoane;
– Polita de asigurare de viata oferita gratuit beneficiarului creditului in conditii standard pe toata perioada imprumutului;
– Polita de asigurare pentru imobilul ipotecat pe toata perioada imprumutului.

Rambursarea creditului acordat se va face in rate lunare egale in cazul creditelor Standard si Plus.

Ce conditii trebuie sa indeplinesc?

– Pentru determinarea capacitatii lunare de rambursare se pot lua in calcul: venituri din salariu, venituri din chirii, din profesii liberale, precum si orice alte venituri certe, cu caracter de permanenta ce pot fi dovedite cu documente justificative;
– Venitul lunar net minim pe familie este de 1.000 RON sau echivalent in valuta;
– Varsta minima: 22 de ani.

Avansul minim: contributia proprie trebuie sa fie de cel putin 25% din valoarea proiectului de investitii.

Pentru creditele de constructie / finalizare, avansul se poate compune din:
– Sume de bani;
– Materiale achizitionate (pe baza de documente justificative);
– Lucrari deja efectuate inclusiv viabilizari (pe baza de documente justificative);
– Valoarea terenului pe care urmeaza a se construi, pe baza evaluarii acestuia de catre un evaluator atestat ANEVAR.

Pentru creditele de modernizare / extindere, avansul se poate compune din:
– Sume de bani;
– Materiale achizitionate (pe baza de documente justificative);
– Lucrari deja efectuate(pe baza de documente justificative).

Ce documente trebuie sa aduc?

1. Date personale:

– Copie a buletinului / cartii de identitate;
– Copii ale documentelor privind starea civila (certificat de casatorie, hotarare judecatoreasca de divort, alte documente agreate de banca);
– Cerere pentru obtinerea unui credit ipotecar/imobiliar (se completeaza la banca).

2. Date referitoare la locul de munca:

Salariati

– Adeverinta de venit si vechime in munca (Adeverinta de salariu tip) completata;
– Copie a cartii de munca certificata de angajator si / sau copie a contractului individual de munca impreuna cu actele aditionale la acesta.

Persoane fizice autorizate

– Copia actului de infiintare a cabinetului/biroului individual, respectiv a Contractuui de asociere pentru cabinete/birourile asociate sau grupate si pentru societatile civile profesionale, daca este cazul;
– Copia deciziei de autorizare/ Autorizatie emisa de organul competent, daca este cazul;
– Copia Certificatului de inregistrare fiscala, daca e cazul;
– Copia deciziei de impunere anuala pentru veniturile din anul anterior;
– Copia deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din profesii libere din anul in curs/ copia declaratiei speciale privind veniturile din activitati independente, daca este cazul;
– Certificat fiscal, emis de Administratia Financiara, dovedind existenta sau nu a datoriilor pentru anul fiscal anterior.

3. Documente referitoare la veniturile extrasalariale:

– Copia contractului de inchiriere pentru venituri din chirii inregistrat la Administratia Financiara;
– Copia declaratiei de impunere a venitului global pentru anul anterior inregistrate la Administratia Financiara;
– Certificat fiscal, emis de Administratia Financiara, dovedind existenta sau nu a datoriilor pentru anul fiscal anterior

4. Documente referitoare la datoriile aplicantului:

– Copia scadentarului creditului sau a contractului de credit la imprumuturile care nu se ramburseaza cu rate lunare sau o alta justificare a datoriilor la alte banci, dupa caz.

Alte articole