Oferta Piraeus Bank

Destinatia creditului :
– Credit pentru finantarea cumpararii de imobile, inclusiv finantarea diferentei de pret neachitate ; constructia, extinderea sau consolidarea de imobile, renovarea de imobile si refinantarea de credite ipotecare de cumparare.
– Garantia de baza o constituie ipoteca asupra obiectului finantat.

Suma creditului :
– Minim 5.000 EUR sau echivalent RON
– Maxim 250.000 EUR sau echivalent RON
Avansul : minim este de 25%
Limita de finantare :
– Maxim 75% din valoarea de investitie
Moneda creditului :
RON
EUR
Perioda de creditare:
Cumparare:
– Maximum 30 ani pentru cladirile construite dupa data de 31.12.1994
– Maximum 25 ani pentru cladirile construite inainte de data de 31.12.1994
Constructie:
– Maximum 30 ani
– Modernizare:
– Maximum 7 ani
Garantii :
– Ipoteca de rang I asupra imobilului
Asigurari :
– Asigurarea imobilului, asigurarea de deces si invaliditate permanenta sunt obligatorii si sunt acoperite de catre Banca de-a lungul intregii perioade de creditare.
Conditii de refinantare :
– Perioada de creditare maxima: 30 de ani pentru imobile construite dupa 31.12.1994 sau 25 de ani pentru imobile construite pana la 31.12.1994
– Vechimea creditului care urmeaza sa fie refinantat sa fie de min. 3 luni la data cererii de credit
– Clientul nu trebuie sa inregistreze restante la creditul ce urmeaza la fie refinantat.
– Clientul nu trebuie sa inregistreze restante peste cele acceptate de banca in intregul istoric de creditare.
– Metode de rambursare:
– Rate lunare egale (principal + dobanda) numite si anuitati.
Dobanda:
– 10,63% pentru RON
– 7,50% pentru EUR
Comision de analiza :
– Minim 150 EUR sau echivalentul in RON, functie de moneda creditului
Comision de acordare :
– 2% aplicat la suma creditului, minim 150 EUR sau echivalent in RON
Comision de administrare :
– 0.03% aplicat la valoarea evaluata a imobilului adus drept garantie si perceput lunar
Comision de rambursare in avans :
– 2% aplicat la suma rambursata in avans, minim 100 EUR sau echivalent in RON
– se accepta echivalentul a minim 2 rate lunare egale
Documente generale :
– cererea si contractul de credit
– copie dupa actul de identitate
– copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul)
-Declaratie Acord
– Documente doveditoare ale venitului*
– Salariati
– adeverinta de venit
– copia cartii de munca / a contractului individual de munca (+ actul aditional cu ultima – modificare de salariu)

Pensionari:
– cuponul de pensie pe luna curenta sau precedenta
– copia deciziei de pensionare
– Documente specifice in functie de destinatia creditului*
– pentru cumparare imobile
– pentru constructia, extinderea sau consolidarea de imobile
– pentru modernizarea de imobile

Alte articole