Oferta Domenia Credit

Solutia completa de finantare pentru locuinte – Creditul ipotecar pentru achiziţie de locuinţă

Creditul ipotecar pentru achiziţie de locuinţă este destinat persoanelor fizice care doresc să-şi cumpere o locuinţă cu destinaţia de reşedinţă şi/sau de închiriere în scop rezidenţial.

Termen:

maxim 30 ani (perioadă de graţie maxim 2 ani)

Rata dobânzii:

LIBOR/EURIBOR la 6 luni plus o marjă fixă de minim 1,43 %; dobânda se ajustează semestrial.

Avans:

Minim 25% din valoarea de evaluare a imobilului.

Valoare maximă credit:

Maxim 75 % din valoarea imobilului.

Comisioane:

a. 1,9% din valoarea creditului la acordare

b. 0,15% comision lunar de administrare aplicat la soldul creditului

Garanţii:

Imobilul care face obiectul achiziţiei.

Rambursare anticipată:

Pentru plăţile în avans se va percepe un comision de 2,5% din capitalul rambursat anticipat.

Dobânda penalizatoare:

Majorarea cu 3% a dobânzii contractuale în caz de întârziere de plată.

 
Creditul punte

Creditul punte este un împrumut pe termen scurt ce poate fi acordat acelor clienţi eligibili pentru un credit ipotecar acordat de Domenia Credit, care nu dispun în prezent de suma de bani necesară pentru a constitui avansul la achiziţionarea imobilului, dar au o proprietate imobiliară (apartament sau casă) pe care intenţionează să o vândă pentru a constitui avansul. Scopul acestui credit este de a acorda finanţare pentru avans clienţilor Domenia pe perioada cuprinsă între momentul semnării contractului de credit ipotecar şi implicit al achiziţiei noului imobil până la vânzarea imobilului pe care il deţin în prezent.

Condiţia de bază pentru a obţine acest credit este de a-l solicita numai împreună cu un credit ipotecar Domenia pentru achiziţie. Contractul de credit punte se semnează cel mai târziu în data semnării contractului de credit ipotecar şi, la fel ca şi creditul ipotecar se virează direct în contul vânzătorului imobilului. În anumite situaţii acordăm creditul punte şi împreună cu un credit pentru construire locuinţă.

Termen:

maxim 2 ani

Rata dobânzii:

EURIBOR / LIBOR 6 luni + marjă fixă de minim 2,8 %

Valoare maximă credit:

valoarea creditului nu va depaşi mai mult de 75% din valoarea de evaluare a imobilul ce urmează a fi vândut

Modalitate de rambursare:

Întreg capitalul se va rambursa la maturitate (la scadenţa, după scurgerea întregii perioade)

Modalitate de plată a dobânzii:

Dobânda va fi plătită lunar.

Rambursare anticipată:

Pentru plăţile în avans NU se percepe comision.

Comisioane:

a. 1.3% din valoarea creditului la acordare

b. 0,15% comision lunar de administrare aplicat la soldul creditului

Garanţii:

Ipoteca de rang I sau II (dacă ipoteca de rang I este tot în favoarea Domenia Credit) asupra imobilului ce urmează a fi vândut pentru a se rambursa împrumutul

 

 Creditul No Comment sau creditul de nevoi personale cu ipoteca

Creditul No Comment sau creditul de nevoi personale cu ipoteca se se acordă persoanelor fizice ce pot garanta împrumutul cu o proprietate ce poate fi ipotecată (rangul I).

Termen:

maxim 30 ani (perioadă de graţie maxim 2 ani)

Rata dobânzii:

LIBOR/EURIBOR la 6 luni plus o marjă fixă de minim 2,7 %; dobânda se ajustează semestrial.

Valoare maximă credit:

Nelimitată (valoarea creditului nu va depăşi 50% din valoarea de evaluare a imobilului, apartament sau construcţie şi a terenului aferent)

Comisioane:

a. 1,9% din valoarea creditului la acordare

b. 0,15% comision lunar de administrare aplicat la soldul creditului

Garanţii:

O locuinţă ce poate fi ipotecată (rangul I).

Rambursare anticipată:

Pentru plăţile în avans se va percepe un comision de 2,5% din capitalul rambursat anticipat.

Dobânda penalizatoare:

Majorarea cu 3% a dobânzii contractuale în caz de întârziere de plată.

 
Creditul ipotecar pentru renovare/finisaj locuinţă

Creditul ipotecar pentru renovare/finisaj locuinţă se acordă pentru renovarea de locuinţe cu destinaţia reşedinţă şi / sau de închiriere in scop rezidenţial şi pentru finisarea de case în stadiu de construcţie "la roşu" (care să permită intabularea construcţiei în cartea funciară). Condiţia principală pentru a obţine acest credit este de a fi proprietar sau co-proprietar al imobilului respectiv. Imobilul trebuie să fie liber de orice fel de sarcini şi servituţi.

Termen:

maxim 30 ani (perioadă de graţie 2 ani)

Acordare:

în maxim 3 tranşe

Avans:

zero

Rata dobânzii:

LIBOR/EURIBOR la 6 luni plus o marjă fixă de minim 1,6 %; dobânda se ajustează semestrial.

Valoare maximă credit:

Valoarea creditului nu va depăşi 75% din valoarea de evaluare a imobilului, apartament sau construcţia şi terenul aferent.

Comisioane:

a. 1,9% din valoarea creditului la acordare

b. 0,15% comision lunar de administrare aplicat la soldul creditului

Garanţii:

Imobilul care face obiectul renovării sau lucrărilor de finisaj, care trebuie să fie intabulat în Cartea Funciară.

Rambursare anticipată:

Pentru plăţile în avans se va percepe un comision de 2,5% din capitalul rambursat anticipat.

Dobânda penalizatoare:

Majorarea cu 3% a dobânzii contractate în caz de întârziere de plată.

Alte condiţii:

Fiecare tranşă subsecventă primei tranşe se va acorda numai după verificarea în teren, de către reprezentantul sau evaluatorul agreat de Domenia Credit, a respectării destinaţiei tranşei anterioare.

 

 

Creditul ipotecar pentru construire de locuinţă

Creditul ipotecar pentru construire de locuinţă se acordă persoanelor fizice pentru construirea de locuinţe cu destinaţia de reşedinţă. Condiţia de bază pentru obţinerea acestui credit este ca solicitantul să aibă terenul în proprietate şi fonduri suficiente pentru a ridica fundaţia.

Creditul nu se adresează direct antreprenorilor implicaţi în dezvoltarea de ansambluri rezidenţiale, ci beneficiarilor finali ai locuinţelor; cu toate acestea, faptul că aprobarea unui credit poate avea loc înainte de începerea propriu-zisă a lucrărilor de construcţie diminuează mult riscul de nefinalizare a construcţiei datorat lipsei de finanţare.

Domenia Credit a elaborat trei proceduri diferite de acordare a creditului de construire, în funcţie de situaţia specifică a solicitantului:

   1. Creditul Domenia pentru construirea unei locuinţe într-un ansamblu rezidenţial
   2. Creditul Domenia pentru construirea unei locuinţe cu o societate de construcţii
   3. Creditul Domenia pentru construirea unei locuinţe în regie proprie.

Pentru amănunte specifice fiecărei situaţii, nu ezitaţi să contactaţi specialiştii Domenia Credit.

Termen:

maxim 30 ani (perioadă de graţie de maxim 2 ani)

Perioada limită de tragere:

Maxim 1 an de la semnarea contractului de împrumut

Acordare:

În maxim 6 tranşe

Rata dobânzii:

LIBOR/EURIBOR la 6 luni plus o marjă fixă de minim 3,7 %; dobânda se ajustează semestrial;

Marja fixă va putea fi redusă cu 1,5 % astfel:

*                       – cu 0,75% după intabularea definitivă a construcției în Cartea Funciară

*                   – cu 0,75% după ce construcția atinge un grad de finisare de 90%, conform normelor interne ale creditorului.

 

Contribuţia clientului:

Minim 30% din valoarea proiectului (teren + construcția viitoare), dar nu mai puţin decât valoarea terenului şi a fundaţiei construite în conformitate cu autorizaţia de construire; solicitantul trebuie să fie sau să devină proprietar deplin pe teren în momentul acordării primei tranşe de credit.

Valoare credit:

Minim 20.000 USD/15.000 EUR

Maxim 70 % din valoarea proiectului (teren + construcție viitoare finanțată)

Comisioane:

a. 3.5% din valoarea totală a creditului la acordarea primei tranşe; după aprobarea financiară a creditului se percep 200 EUR / USD pentru analiza proiectului de construire, care se deduc ulterior din acest comision de acordare;

b. 0,15% lunar de administrare aplicat la soldul creditului

Garanţii:

Imobilul (teren+construcţie) care face obiectul finanţării; acordarea primei tranşe se va face numai după ce fundaţia a fost construită, iar terenul, autorizaţia de consturire şi ipoteca pe construcţia viitoare au fost intabulate în Cartea Funciară; în cazul în care finanțarea este solicitată înainte de eliberarea autorizației de construire, solicitantul va aduce garanții imobiliare rezidențiale suplimentare; se acceptă şi ipoteca de rang II dacă ipoteca de rangul I este tot în favoarea Domenia Credit.

Rambursare anticipată:

Pentru plăţile în avans, în primii 2 ani de la tragerea întregului capital se va percepe un comision de 4% din capitalul rambursat anticipat . După ce se încheie cei 2 ani, acest comision devine 2,5%.

Dobânda penalizatoare:

Majorarea cu 3% a dobânzii contractuale în caz de întârziere de plată, pe perioada de întarziere

Alte condiţii:

Fiecare tranşă subsecventă primei tranşe se va acorda numai după verificare scriptică şi faptică (în teren), de către Domenia Credit, a respectării destinaţiei tranşei anterioare conform normativelor în vigoare în proiectare şi construcţii şi conform contractului; de la caz la caz, proiectul şi devizele de lucrări vor fi supuse aprobării Domenia Credit şi revizuite de Domenia, iar antreprenorul/constructorul va trebui să facă dovada bonităţii de afaceri şi financiare.

Asigurări:

Antreprenorul/constructorul/solicitantul va încheia asigurare pentru toate riscurile pentru construcţie nefinalizată (asigurare de construcție-montaj).

 

Creditul ipotecar pentru achiziţie de teren

Creditul ipotecar pentru achiziţie de teren este destinat persoanelor fizice care doresc să îşi achiziţioneze teren pentru a-şi construi o locuinţă. Un credit pentru teren se poate acorda dacă terenul care face obiectul finanţării este scos din circuitul agricol (există Certificat de urbanism).

Termen:

maxim 30 ani (perioadă de graţie de maxim 2 ani)

Rata dobânzii:

LIBOR/EURIBOR la 6 luni plus o marjă fixă de minim 3 %; dobânda se ajustează semestrial

Avans:

minim 25% din valoarea de evaluare a terenului

Valoare maximă credit:

nelimitată

Comisioane:

a. 1,9% din valoarea creditului la acordare

b. 0,15% comision lunar de administrare aplicat la soldul creditului

Garanţii:

a. Terenul care face obiectul finanţării, asupra căruia se instituie o ipotecă de rang I.

b. Garanţie suplimentară: o locuinţă a cărei valoare de evaluare va acoperi creditul în proporţie de 100%, asupra căreia se instituie o ipotecă de rang I (sau de rang II dacă rangul I este tot în favoarea Domenia Credit).

Rambursare anticipată:

Pentru plăţile în avans se va percepe un comision de 2,5% din capitalul rambursat anticipat.

Dobânda penalizatoare:

Majorarea cu 3% a dobânzii contractuale în caz de întârziere la plată.

 

 Creditul "Top Up"

Creditul "Top Up" este un credit de nevoi personale cu garanție ipotecară acordat persoanelor fizice care au un contract de credit activ cu Domenia Credit.

Termen:

maxim 30 ani (perioadă de graţie maxim 2 ani)

Rata dobânzii:

LIBOR/EURIBOR la 6 luni plus o marjă fixă de minim 2,45 %; dobânda se ajustează semestrial.

Valoare maximă credit:

Nelimitată (valoarea creditului "top up" nu va depăşi 50% din valoarea de evaluare a imobilului, apartament sau construcţie şi a terenului aferent, iar valorile cumulate ale celor doua credite – "Top Up" şi a creditului activ – nu vor depăşi 75% din valoarea de evaluare a imobilului, apartament sau construcţie şi a terenului aferent)

Comisioane:

a. 1,9% din valoarea creditului la acordare

b. 0,15% comision lunar de administrare aplicat la soldul creditului

Garanţii:

Ipoteca de rang II asupra imobilului ce constituie garanţie pentru celălalt contract de credit activ încheiat cu Domenia Credit.

Rambursare anticipată:

Pentru plăţile în avans se va percepe un comision de 2,5% din capitalul rambursat anticipat.

Dobânda penalizatoare:

Majorarea cu 3% a dobânzii contractuale în caz de întârziere de plată.

 

Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati www.domenia.ro.

Alte articole