Oferta Bank Leumi Romania – Credit pentru locuinta

Tip credit: Ipotecar / Imobiliar

 

Moneda:
EUR / RON

 

Perioada de rambursare:
• maxim 30 de ani

 

Suma acordata: nelimitata

 

Garantii:
• Garantie reala imobiliara de rang 1 constituita asupra imobilului achizitionat prin credit;
• Polita de asigurare cesionata in favoarea Bancii, pentru imobilul adus in garantie. Suma asigurata va fi cel putin egala cu • valoarea evaluata a imobilului;
• Garantie reala mobiliara asupra conturilor imprumutatului deschise la Bank Leumi Romania .

 

Dobânzi şi comisioane:
• Nivelul dobânzii şi al comisioanelor se adaptează în funcţie de perioada de creditare şi rating-ul solicitantului de credit.
 

Documente necesare:
• Cererea de credit, forma standard – original
• Documente de identitate al solicitantului si sotului/sotiei – copie
• Documente care atesta veniturile
• Documente privind imobilul (acte de proprietate-copie, documentatie cadastrala-copie, extras CF-original)
• Alte documente, dupa caz.
 

 

Sursa:  Bank Leumi Romania

Alte articole