Oferta Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. – Credit Prima Casa

Tip credit: Ipotecar / Imobiliar

 

Moneda:
EUR / RON

 

Avans:
• minim 5%

 

Perioada de rambursare:
• intre 5 si 30 de ani

 

 Garantii:
• garantie de rang I asupra proprietatii si asigurea acesteia in favoarea statului reprezentat de Ministerul Finantelor Publice;

 

Destinatia creditului

A. Finantare: Achizitionarea unei locuinte finalizate in cadrul programului Prima Casa

B. Promisiune de creditare: Achizitionarea in cadrul programului Prima Casa a unei:

• Locuinte care urmeaza sa se construiasca
• Locuinte aflata in faza de constructie, denumita generic "constructie la rosu"
• Acceptate doar in conditiile construirii cu o societate de constructie.

 

Polita de asigurare:

• Pentru garantarea creditului se solicita o polita de asigurare a imobilului (nu se asigura valoarea pamantului), polita ce trebuie sa acopere toate riscurile. Polita va fi incheiata in valuta creditului si trebuie sa acopere 100% din valoarea creditului. Polita se cesioneaza in favoarea statului roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice pe toata perioada creditului.

 

Criterii de eligibilitate:

• cetateni romani si straini
• varsta minima este 18 ani, iar cea maxima nu trebuie sa depaseasca 70 de ani la finalul perioadei de creditare (implinirea varstei maxime poate fi la orice data in cursul anului in care are scadenta finala creditul)
• sa realizeze venituri de minim 450 Lei sau echivalent Euro
• Vechimea la actualul loc de munca:
– sa fie de cel putin 3 luni neintrerupte si vechimea in munca sa fie de cel putin 12 luni neintrerupte;
– persoanele aflate in concediu de crestere si ingrijire copil vor putea beneficia de credit in cazul in care inainte de a intra in concediu conditia de mai sus se respecta
• in cazul liber profesionistilor: cel putin 12 luni de activitate
• Se accepta maxim 3 codebitori:
– sotul/sotia Solicitantului
– rude sau afini ai Solicitantului de gradul I si II (parinti, copii, bunici, nepoti, fratii/surorile, socri, nora/ginerele si cumnatii)
– alte persoane
– Codebitorii nu este obligatoriu sa aiba acelasi domiciliu cu solicitantul principal

 

A. Criterii de eligibilitate pentru clientii care doresc sa achizitioneze locuinte finalizate

• la data intrarii in vigoare a OUG 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa" (4 iunie 2009), nu au detinut si nu detin, individual sau in comun, impreună cu soţii lor ori cu alte persoane, in proprietate o locuinţă, indiferent de modul in care a fost dobândită, cu excepţia cotelor-părţi din locuinţele dobândite prin moştenire şi nici nu au achiziţionat după această dată o locuinţă, indiferent de modul de dobândire;
• achizitioneaza in cadrul programului „Prima Casa” o singura locuinta finalizata, aflata pe teritoriul Romaniei, inscrisa in cartea funciara in conditiile legii;
• dispun de un avans de minimum 5% din pretul de achizitie al locuintei, daca pretul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau de 3.000 euro plus diferenta dintre pretul de achizitie al locuintei si 60.000 euro, daca pretul acesteia este mai mare de 60.000 euro;
• au obligatia sa constituie in favoarea Bancii un depozit colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu 3 rate de dobanda valabil pe intreaga durata a finantarii;
• au obligatia sa nu instraineze locuinta achizitionata in primii cinci ani de la data dobandirii. Dupa expirarea acestui termen, in cazul preluarii contractului de credit de catre un tert, acesta trebuie sa intruneasca criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor programului Prima Casa;
• au obligatia sa asigure locuinta achizitionata din finantarea garantata impotriva tuturor riscurilor si desemneaza statul roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice ca beneficiar al politei de asigurare a locuintei, pe toata durata finantarii.

 

B. Criterii de eligibilitate pentru clientii care doresc sa achizitioneze locuinte ce urmeaza sa se construiasca sau locuinte aflate in faza de constructie "constructii la rosu" solicitand emiterea de catre Banca a unei promisiuni unilaterale de creditare

• Sa detina un antecontract de vanzare cumparare
• Sa indeplineasca toate criteriile de eligibilitate mentionate mai sus la punctul A) si conditiile specifice de eligibilitate stabilite de Banca (e.g. venituri, grad maxim de indatorareetc) la solicitarea unei promisiuni de creditare, iar la solicitarea finantarii, pe langa acestea, si toate celelalte criterii de eligibilitate de la punctul de mai sus.

 

Dobânzi şi comisioane:

• Nivelul dobânzii şi al comisioanelor se adaptează în funcţie de perioada de creditare şi rating-ul solicitantului de credit 

 

Sursa:  Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania

Alte articole