Oferta Banca Comerciala Carpatica – Creditul CASA 9

 Tip credit: Imobiliar / Ipotecar

 

Beneficiari:
• persoanele fizice a caror varsta maxima la sfarsitul perioadei de creditare este de 70 de ani

Moneda:
RON / EUR

 

Suma acordata:
• minim 5.000 EUR sau echivalent lei

 

Avans :
• min. 15%, min. 20% sau min. 25% din valoarea investitiei, in functie de aspectele calitative ale clientilor

 

Perioada de creditare:
• maxim 35 de ani

 

Perioada de gratie:
• in cazul creditelor acordate in transe se poate acorda perioada de gratie de maxim 12 luni

 

Garantii:
• in cazul creditelor ipotecare pentru investitii imobiliare:
• ipoteca de rang I asupra imobilului ce face obiectul creditarii
• ipoteca asupra bun viitor, conform Legii 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare
• in cazul creditelor imobiliare:
• ipoteca asupra imobile proprietatea solicitantului de credit sau a unor terte persoane si /sau depozit colateral. In cazul creditelor cu destinatia achizitie de terenuri aflate in intravilan si in circuitul civil, se poate accepta ipoteca asupra terenului ce face obiectul creditului cu conditia inscrierii in mod obligatoriu in Cartea Funciara a interdictiei de construire

 

Documente necesare: 
• cererea de credit
• copii ale actului de identitate al solicitantului si al sotului/sotiei si dupa caz al codebitorilor (realizate de catre consilierul de credite, dupa originalul prezentat la banca)
• copii ale documentelor care atesta valoarea lunara a angajamentelor de plata declarate de client pin cererea de credit
• acord de consultare CRB solicitant si sot/ sotie (chiar daca nu participa cu venituri) si dupa caz pentru codebitori
• acord de transmitere, prelucrare si consultare a informatiilor la Biroul de Credit solicitant si sot/sotie (chiar daca nu participa cu venituri) si dupa caz pentru codebitori
• in situatia unui credit acordat pentru refinantarea unui angajament, documentatia va cuprinde suplimentar: contractul de credit care se refinanteaza, contractele de garantie (acolo unde este cazul), situatie care sa ateste soldul creditului (extrase de cont)
• documente care sa ateste veniturile luate in considerare.

 

Sursa:  Banca Comerciala Carpatica

Alte articole