Restantele la creditele de nevoi personale pot duce la pierderea locuintei!

Neplata ratelor aferente creditelor de nevoi personale poate duce la pierderea locuintei, chiar daca acestea nu au fost garantate cu ipoteca. Daca datoriile sunt reduse, banca va pune poprire pe salariu, insa in cazul in care debitorul nu are venituri si nu exista co-platitori, institutia va trece la executarea silita a bunurilor mobile si imobile. De regula, procedura de executare silita se declanseaza in cazul restantelor mai mari de 90 de zile.

„Instanta investita cu o cerere de incepere a executarii silite verifica indeplinirea conditiilor in legatura cu creanta ce face obiectul contractului de credit (creanta sa fie certa, lichida si exigibila), urmand a dispune investirea cu formula executorie a contractului de credit. Pentru ca un bun sa fie urmarit in procedura executarii silite e necesar ca acesta sa fie in proprietatea debitorului, sa fie in circuitul civil si sa fie susceptibil de urmarire silita, aceasta insemnand ca bunul nu trebuie sa fie exceptat de la urmarirea sa”, a explicat pentru Efin.ro avocatul Alexandru Moise, de la Casa de avocatura Stoica si Asociatii.

Este important de precizat faptul ca unele categorii de venituri pot fi urmarite in parte. Astfel, salariile si alte venituri periodice realizate din munca, pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia pot fi urmarite:

a) pana la 1/2 din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii;

b) pana la 1/3 din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

Executarea silita se poate realiza in mod direct (in natura, realizandu-se prin predarea bunului) sau indirect (se realizeaza prin valorificarea bunurilor debitorului sau prin poprirea veniturilor pe care acesta le are de primit de la o terta persoana).

Potrivit lui Alexandru Moise, executarea silita mobiliara se realizeaza asupra bunurilor mobile urmaribile ale debitorului, prin vanzarea silita a acestora (vanzare la licitatie publica, vanzare directa si alte modalitati admise de lege), astfel incat suma de bani realizata sa indestuleze creanta creditorului urmaritor, precum si cheltuielile de executare. Daca debitorul nu plateste suma datorata in termenul indicat in somatie, executorul judecatoresc va sechestra bunurile sale mobile, incheind in acest sens un proces-verbal de sechestru.

Executarea silita asupra bunurilor imobile ale debitorului se realizeaza prin vanzarea silita a acestora, astfel incat suma de bani realizata sa acopere datoriile fata de banca, precum si cheltuielile de executare. Banii care mai raman vor fi acordati debitorului.

In vederea vanzarii imobilului la licitatie, executorul se va deplasa la locul situarii acestuia unde va incheia un proces–verbal de situatie, iar ulterior va notifica debitorul printr-o somatie de plata, punandu-i in vedere acestuia ca in termen de 15 zile de la primirea somatiei sa plateasca creditorului suma datorata in baza titlului executoriu, a adaugat avocatul.

Pretul imobilului va fi stabilit de catre executor, fie direct, fie prin intermediul unui expert. In termen de 5 zile de la stabilirea pretului imobilului, executorul va intocmi si va afisa publicatia de vanzare a acestuia. Vanzarea la licitatie se face in mod public si se va tine separat pentru fiecare imobil sau corp de proprietate. Debitorul este incapabil de a licita personal sau prin persoane interpuse.

De asemenea, sunt supuse executarii silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente. Din momentul indisponibilizarii si pana la achitarea integrala a obligatiilor prevazute in titlul executoriu, tertul poprit nu va face nicio alta plata sau alta operatiune care ar putea diminua suma indisponibilizata, a conchis Alexandru Moise.

 

Alte articole