Oferta FINANS CREDIT IPOTECAR

Tip credit: Imobiliar ALL Inclusive
Moneda: RON
Valoare credit: intre 35.000 si 1.000.000 RON

Avans: 25%
Perioada de rambursare: 5 – 25 de ani

Destinatie:

Achizitie: Teren / Teren si imobil construit (“la rosu” sau finalizat) / Apartament (nou sau vechi)

Garantii:
– Finansbank accepta ca si garantie, ipoteca pe obiectul achizitiei sau alt imobil/ teren (aflat sau nu in proprietatea clientului). Finansbank poate accepta ipoteca si pe teren intravilan agricol / imobil construit “la rosu”.

– asigurare viata (nu este obligatorie);

– asigurare imobilului

Dobanda: 7.9% in primii 2 ani, apoi 6M Bubor +2%

 
Comisioane:
– comision de analiza – 100 RON;
– comison de acordare – 1.5% din valoarea creditului acordat (include taxa pentru Arhiva Electronica);
– comision de rambursare anticipata – 0% dupa primii cinci ani ai creditului si 2% in primii cinci ani.

Conditii de eligibilitate:
– varsta de minimum 18 ani;
– cetateani romani sau straini ;
– Alti participanti acceptati: sot/sotie, parinti, socri, frati,surori, copii
– Venituri eligibile acceptate: salarii, comisioane din vanzari, pensii, venituri din activitati liberale, chirii, drepturi de autor, navigatori, venituri din diurna, dividende, venituri realizate in strainatate de catre persoane fizice cetateni romani sau straini.

Alte Informatii :

Aditional se ofera finantare in valoare de max. 20% din valoarea investitiei, un credit de nevoi personale cu scopul de acoperire a costurilor generate de investitie.

Tip credit: Ipotecar pentru achizitie, constructie, renovare imobil.
Moneda: euro
Valoare credit: intre 5.000 si 250.000 de euro
Avans: minimum 25%
Perioada de rambursare: 10- 30 de ani
Garantii:
– ipoteca de rang I asupra imobilului ce face obiectul creditului;
– gaj pe venituri si pe conturile deschise la FINANSBANK.
Dobanda: 6,5% / an in primul an, EURIBOR + 5.25% din al doilea an.

Comisioane:
– comision de analiza – 10 euro;
– comison de acordare – 2% din creditul acordat;
– comision de neutilizare a creditului (in cazul constructiilor) – 3%;
– comision de rambursare anticipata – 2% in primii cinci ani, 0% dupa cinci ani.
– asigurarile (de viata si a imobilului).

Conditii de eligibilitate:
– varsta de minimum 18 ani;
– cetatean roman cu rezidenta in Romania;
– sunt acceptati in calitate de codebitorii rudele de gradul I ale creditorului si afinii acestuia;
– rata nu poate depasi 35% din venitul net.

– venituri eligibile: salarii, pensii, chirii, cesiunea drepturilor de autor, navigatori, comisioane din vanzari, dividende, venituri din activitati liberale.

Alte articole