Oferta Banca Comerciala Carpatica – Creditul Prima Casa

• Beneficiari:

Cetateni romani, rezidenti sau nerezidenti cu domiciliul sau locul de munca in judetul in care isi are sediul unitatea BCC care realizeaza analiza creditului sau în localitati limitrofe, care indeplinesc urmatoarele conditii:

1. La data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 60/2009, beneficiarul nu a detinut si nu detine, individual sau in comun, impreuna cu sotul/sotia sau cu alte persoane, in proprietate o locuinta,indiferent de modul in care a fost dobandita, cu exceptia cotelor parti din locuinte dobandite prin mostenire si nici nu a achizitionat dupa aceasta data o locuinta, indiferent de modul de dobandire
2. Beneficiarul achizitioneaza in cadrul programului o singura locuinta finalizata, aflata pe teritoriul Romaniei, inscrisa in CF in conditiile legii.
3. Beneficiarul dispune de un avans de minimum 5% din pretul de achizitie/construire a locuintei.
4. Varsta maxima a solicitantului trebuie sa fie de 70 ani la finele perioadei de creditare. Aceasta conditie este valabila si in cazul codebitorilor.
5. Persoanele care realizeaza venituri avAnd caracter de permanenta, certitudine si continuitate.
6. Respecta celelalte conditii impuse de reglementarile interne BCC.

• Documente minime necesare:

1. Documente de identitate (carte de identitate, buletin) solicitant, sot/sotie, codebitori
2. Copii ale actelor de identitate ale vanzatorilor
3. Declaratie pe propria raspundere, autentificata, conform careia la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 368/2009 nu au detinut si nu detin, individual sau in comun, impreuna cu sotii lor ori cu alte persoane, in proprietate o locuinta, indiferent de modul in care a fost dobandita, cu exceptia cotelor parti din locuintele dobandite prin mostenire, si nici nu au achizitionat dupa aceasta data o locuinta, indiferent de modul de dobandire
4. Documente referitoare la obiectul creditului (acte de proprietate ale imobilului, extras carte funciara de informare, care sa contina toate informatiile referitoare la: descrierea locuintei, suprafata terenului, caile de acces, anexele gospodaresti, facilitatile, dependintele, dotarile si utilitatile aferente acesteia, numar cadastral si numar de carte funciara, antecontract de vanzare-cumparare autentificat sau sub semnatura privata cu data certa / legalizare semnaturi sau contract de vanzare-cumparare. etc )
5. Documente de justificare a aportului propriu (depunere de numerar sau virament in cont, prezentarea de documente care sa ateste efectuarea platii avansului catre vanzator sau constructor etc
6. Raport de evaluare a imobilului adus in garantie, intocmit de un evaluator agreat de banca
7. Certificat de casatorie – daca este cazul

 

Sursa:  Banca Comerciala Carpatica

 

Alte articole